.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
kultywuje pamięć o Tomaszu Nocznickim

24 listopada 2023 r. był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Symbolicznie świętowaliśmy wtedy Dzień Patrona i czterdziestą rocznicę nadania imienia Tomasza Nocznickiego szkole ponadpodstawowej w Nowej Wsi. Był to element obchodów Roku Jubileuszowego, związanego z pięćdziesiątą rocznicą istnienia tej szkoły. Czytaj więcej…

W tym dniu towarzyszyły słowa Tomasza Nocznickiego: „Nie warto walczyć o to co małe, dla kraju, ludu walczcie o chwałę, o wielkie cele”.

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, uczniów, absolwentów, przyjaciół i partnerów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Gala rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych zaproszonych szkół i odśpiewania hymnu państwowego. Przybyłych gości powitała pani Anna Dacka – dyrektor Centrum.

Swą obecnością zaszczycili nas: pan Krzysztof Czarnecki, reprezentujący pana Posła Mirosława Maliszewskiego, członek Związku Sadowników RP, pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego, pani Jolanta Sitarek– wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Janusz Karbowiak – Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, członkowie Zarządu Powiatu Grójeckiego: pani Marzena Kołacz – Rosołowska, pan Andrzej Zaręba, pan Dariusz Piątkowski; pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego oraz pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Powiatu Grójeckiego, panowie: Cezary Kołodziejski i Adam Balcerowicz – Radni Powiatu Grójeckiego, pani Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, ksiądz  Wojciech Piórko – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi.

Gościliśmy członków rodziny Tomasza Nocznickiego: panią Iwonę Nocznicką – prawnuczkę Patrona Szkoły, pana Tomasza Lecha Nocznickiego – prawnuka Patrona Szkoły wraz z żoną panią Jadwigą Nocznicką oraz synami Tomaszem Bartoszem i Pawłem, panią Alicję Gaj – prawnuczkę Patrona, a także praprawnuczki patrona: panią Bogumiłę Jadwigę Gaj Gajewską, panią Ninę Grelę.

Wśród dostojnych gości reprezentujących środowiska naukowo – społeczne znaleźli się: pani doc. dr Monika Madej – rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, pan dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz pani dr Mirosława Bednarzak-Libera – kierownik Działu Naukowo – Oświatowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, pan Andrzej Zaręba – dyrektor Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej w Warce, pan dr Remigiusz Matyjas – historyk, pan Mateusz Szweda – Nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec, pan Piotr Godusławski – leśniczy leśnictwa Rytomoczydła, pan Paweł Maciejewski – dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

W uroczystości udział wzięli przedstawicieli firm, które objęły patronatem uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego: pan Artur Pietrzycki – prezes firmy Twój Owoc Sp. z o.o. w Wichradzu, pan Tomasz Barański – dyrektor Hotelu „Pałac Mała Wieś” w Małej Wsi, pan Krzysztof Włodarczyk – kierownik oddziału PROCAM Polska Sp. z o. o. w Grójcu, pan Dariusz Dylicki – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, pan Andrzej Skronik – właściciel firmy Agrobard Sp. j. w Zalesiu k/Grójca, pan Michał Kordus – współwłaściciel Gospodarstwa Kordus Szkółkarstwo Ozdobne w Woli Mrokowskiej, pan Rafał Krzyżanowski – właściciel plantacji i Szkółki borówki amerykańskiej w Nowej Wsi, państwo Katarzyna i Artur Wasiakowie – właściciele firmy ART POL w Nowej Wsi, pan Adam Kurowski – właściciel firmy ADBOSS Agencja Reklamy w Warce, pan Mariusz Jarząb – współwłaściciel Agencji Reklamowej Karlen w Grójcu, pan Mieczysław Kocewiak – członek Zarządu Spółdzielni Sadowniczej Polsad w Lewiczynie.

Gościliśmy panią Annę Górnicką – dyrektor Zespołu Szkół w Warce, panią Ewę Karkowską – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Warce, panią Dorotę Nowak Michałowską – dyrektor Zespołu Szkół w Jasieńcu, panią Iwonę Kwapisz – wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, pana Andrzeja Kosatkę – dyrektora Zespołu Szkół w Grójcu, panią Barbarę Tybiszewską – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, panią Elżbietę Fałek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście n/Pilicą, panią Monikę Mikołajczyk – dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach, panią Agnieszkę Glinkę – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Warce, panią Marzenę Tomaszewską – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.

W uroczystości uczestniczyli absolwenci – członkowie Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów: pan Krzysztof Czarnecki, pani Iwona Pietrzycka, pani Mariola Lenarczyk, pan Janusz Miecznik, pan Łukasz Noremberg. Lokalne media reprezentowali: pan Witold Batte – TV Warka, pani Aleksandra Szymańska – „Echo Dnia”, pani Paulina Omen-Klepacz – gazeta regionalna „Jabłonka”.

Listy gratulacyjne, skierowane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z okazji jubileuszu, nadesłali: pan Władysława Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, prezes Związku Sadowników RP, pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Głos zabrali goście. Pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego – podkreślił, jak ważną rolę pełni Centrum w środowisku lokalnym dzięki temu, że idee głoszone przez Tomasza Nocznickiego są ciągle realizowane w naszej szkole. Pan dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę z Centrum, w celu popularyzowania osiągnięć Nocznickiego. Praprawnuczka Patrona – pani Bogumiła Jadwiga Gaj Gajewska dziękowała za zaproszenie i z wyraźnym wzruszeniem wspominała swojego przodka. Ciekawe informacje o Tomaszu Nocznickim przedstawił pan dr Remigiusz Matyjas. Wszystkie wystąpienia pozwoliły nam utrwalić obraz Patrona jako człowieka ciekawego, pełnego pasji, zaangażowanego w sprawy ludu.

Była to lekcja historii szczególnie cenna dla uczniów klas pierwszych, debiutujących w murach naszej szkoły. Wykazali się oni już znajomością biografii i osiągnięć publicystycznych Tomasza Nocznickiego w jubileuszowym konkursie wiedzy o Patronie.  Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami.

Pamiątkowe podziękowania zostały wręczone również partnerom, dzięki którym możliwa była organizacja obchodów jubileuszu oraz realizacja wielu działań statutowych szkoły w ostatnich latach.

Ważną częścią piątkowej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów technikum. Zaprezentowali fabularyzowaną biografię Patrona, wzbogaconą wierszami jego autorstwa, a także spektakularny układ wokalno-choreograficzny, stylizowany na taniec ludowy.

Na zakończenie części oficjalnej dyrektor Anna Dacka podziękowała wszystkim gościom za przybycie oraz nauczycielom za nieocenioną pracę w przygotowaniu uroczystości.
Następnie zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły, która specjalnie na ten jubileusz przybrała odświętny wystrój. Odwiedzający podziwiali okolicznościowe wystawy, ekspozycję pamiątek po Patronie, kroniki szkolne i zdjęcia z różnych ważnych momentów historii szkoły w Nowej Wsi.

Okazją do całkiem prywatnych i nieoficjalnych spotkań, rozmów i wspomnień był poczęstunek, na który udali się wszyscy zaproszeni goście.

Jubileusz dostarczył społeczności Centrum wielu głębokich wzruszeń i pozwolił na nowo poczuć dumę z faktu, że patronem kształcącej się w Nowej Wsi młodzieży jest postać tak nietuzinkowa, jak Tomasz Nocznicki.

„50-lecie z Gwiazdką”
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi.

W roku jubileuszu istnienia naszej szkoły świętowanie Bożego Narodzenia odbywało się pod hasłem „50-lecie z Gwiazdką. W ten świąteczny czas niechaj miłość będzie w nas”.
21 grudnia 2023 roku obyło się wigilijne spotkanie nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytowanych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Czytaj więcej…

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14:00. Niepowtarzalny, świąteczny wystrój sali wykreowały pani Małgorzata Malec, pani Katarzyna Smolarek, pani Alina Majewska i pani Maria Kocewiak. Niezwykłą przyjemność sprawił wszystkim program artystyczny, przygotowany przez uczniów technikum pod opieką pani Beaty Kazusek. Kolędy i pastorałki w wykonaniu naszych niezawodnych solistów z towarzyszeniem chóru niejednemu widzowi wycisnęły łzę wzruszenia z oczu. Po części artystycznej spotkanie kontynuowano przy pięknie przystrojonym wigilijnym stole. Panował niemal rodzinny nastrój – opowieściom, wspomnieniom, żartom nie było końca.
Wigilijne spotkanie uczniów i nauczycieli Technikum im. Tomasza Nocznickiego odbyło się w piątek, 22 grudnia O godzinie 10:30 wszyscy zasiedli w sali gimnastycznej. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Jan Madej – Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Tybiszewska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu i pani Marzena Tomaszewska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, pan Artur Pietrzycki – prezes firmy Twój Owoc Sp. z o.o. w Wichradzu, pan Sławomir Doliński – współwłaściciel Szkółki Drzew Owocowych „Dolińscy”, pani Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi, pani Mariola Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Gościliśmy także członków Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów: panią Danutę Bagnicką i pana Janusza Miecznika.
Była to dla wszystkich okazja do bycia razem i refleksji nad tym, co naprawdę ważne w życiu współczesnego człowieka. W świąteczny nastrój wprowadził uczestników spotkania program artystyczny, powtórzony dla całej szkolnej społeczności przez nieco stremowanych artystów. Mimo nerwów wszystko się udało i wszyscy występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Głos zabrała pani Anna Dacka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Pani dyrektor złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Równie ciepłe słowa z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku skierowali do szkolnej społeczności przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Po apelu uczniowie, wychowawcy i nauczyciele spotkali się przy „wigilijnych” stołach, by raczyć się pierogami, rybą, słodkościami i owocami. Klasowemu świętowaniu towarzyszyła miła, serdeczna atmosfera. Dzięki wspólnie spędzonemu czasowi mogliśmy poczuć się niemal jak rodzina. I to rodzina nie byle jaka, bo z pięćdziesięcioletnią tradycją. Poczucie dumy, wynikające z tego faktu, będzie nam towarzyszyło przez kolejne miesiące.

Ewa Malowaniec

VIII Memoriał Stanisława Roga
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

W roku Jubileuszu 50-lecia szkoły w Nowej Wsi w sposób szczególny spoglądamy na jej przeszłość – wspominamy wydarzenia i ludzi związanych z minionym półwieczem. Jedną z takich niezwykłych osób był Stanisław Róg – nauczyciel wychowania fizycznego, niezwykle zaangażowany w latach 70-tych w budowę szkolnych obiektów sportowych, opiekun kolejnych generacji niezapomnianych sportowców, „ojciec” wielu medali i rekordów. Wychowankowie pana Stanisława na zawsze zapamiętali jego poczucie humoru, otwartość na problemy młodzieży, konsekwencję, a przede wszystkim poczucie misji w procesie krzewienia kultury fizycznej. Ulubioną dyscypliną pana Roga była koszykówka, a najlepszym sposobem uczczenia pamięci pasjonata tego sportu jest cyklicznie organizowany turniej koszykówki. Czytaj więcej…

28 lutego 2024 roku odbyła się ósma edycja Memoriału Stanisława Roga – Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Grójeckiego. Inicjatorami I Memoriału w 2013 roku byli uczniowie pana Roga, absolwenci naszej szkoły: pan Mirosław Maliszewski – obecnie poseł na sejm RP, prezes Związku Sadowników RP, pan Leszek Przybytniak – dziś Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Województwa Mazowieckiego i pan Sławomir Doliński – współwłaściciel Szkółki Drzew Owocowych Dolińscy w Worowie, członek Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów. Mimo nieobecności na dzisiejszym Turnieju, spowodowanej licznymi obowiązkami służbowymi, pan Mirosław Maliszewski i pan Leszek Przybytniak byli bardzo zaangażowani w jego przygotowanie, objęli go także patronatem honorowym.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała w środę o godz. 9:00 pani Anna Dacka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wraz z panią Stanisławą Róg – żoną pana Stanisława Roga. Popołudniowe podsumowanie wydarzenia swą obecnością uświetnili: pani Stanisława Róg pani Aleksandra Wielgos – reprezentująca biuro poselskie pana Mirosława Maliszewskiego, pani Jolanta Sitarek– wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Andrzej Zaręba – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, dyrektor Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej, pan Sławomir Doliński – współwłaściciel Szkółki Drzew Owocowych Dolińscy w Worowie, pan Krzysztof Czarnecki – członek Związku Sadowników RP, członek Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów, pan Artur Pietrzycki – prezes firmy Twój Owoc Sp. z o.o. w Wichradzu, pani Iwona Pietrzycka – przewodnicząca Rady Rodziców w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, członek Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów, pani Mariola Lenarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, również członek wspomnianego Komitetu. Na uroczystości gościliśmy także absolwentów – innych członków Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów: panią Danutę Bagnicką, pana Janusza Miecznika.
Do współzawodnictwa stanęło sześć drużyn męskich – z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu, Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. Nad właściwym przebiegiem Turnieju czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z CKZiU: pani Magdalena Kmidowska-Giszka, pan Karol Olszówka i pan Grzegorz Dacka. Głównym arbitrem Memoriału był sędzia Polskiego Związku Koszykówki – pan Krzysztof Spyt. Po zaciętej rywalizacji w fazie grupowej w meczu finałowym zmierzyli się zawodnicy z Grójca. Zwyciężyła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego. Młodzi koszykarze z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu zajęli drugie miejsce. Tuż za nimi znależli się reprezentanci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
W organizację VIII Memoriału Stanisława Roga włączyli się przedstawiciele rodziny pana Stanisława, jego byli uczniowie, jak i lokalne instytucje i przedsiębiorstwa, które na co dzień współpracują ze szkołą. Uroczystość objęta została patronatem honorowym przez pana Mirosława Maliszewskiego, pana Leszka Przybytniaka i pana Krzysztofa Ambroziaka – Starostę Powiatu Grójeckiego. Wśród sponsorów imprezy, poza wymienionymi wyżej przedstawicielami władz, znaleźli się: państwo Iwona i Artur Pietrzyccy, pan Sławomir Doliński, pan Mariuszowi Jarząb i pan Arkadiusz Pietrusiński – współwłaściciele Agencji Reklamowej „Karlen” w Grójcu, pan Paweł Puncewicz – prezes Zarządu Spółdzielni Sadowniczej POLSAD w Lewiczynie, pan Aleksander Klepacz – właściciel Cukierni Klepacz w Grójcu, Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidzka „Jedność” w Grójcu, Refresco Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kozietułach, Arno Group w Lisowie.
Dzięki pełnemu profesjonalizmu i zaangażowania podejściu do swych obowiązków organizatorów Turnieju oraz życzliwości sponsorów, VIII Memoriał Stanisława Roga w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi można uznać za wydarzenie skutecznie promujące sport i zdrowy styl życia, udane pod każdym względem. >>>Zobacz więcej zdjęć <<<

Zmagania dziewcząt podczas VIII Memoriału Stanisława Roga w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Po współzawodnictwie chłopców nadszedł czas na zmagania dziewcząt w ósmej edycji Memoriału Stanisława Roga. Jak już wspomniano, turniej ten jest wyrazem pamięci o niezwykłym nauczycielu– Stanisławie Rogu. W roku Jubileuszu 50-lecia szkoły w Nowej Wsi z dumą wspominamy wydarzenia i ludzi związanych z minionym półwieczem. Czytaj więcej..

We wtorek, 5 marca 2024 roku, odbyła się druga część Memoriału, w której udział wzięły drużyny dziewcząt z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. Zwyciężyły dziewczęta z Grójca, tuż za nimi znalazły się nasze zawodniczki. Miejsce na podium zapewniły sobie także reprezentantki Warki.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w obecności gości: pani Stanisławy Róg – żony Stanisława Roga, pani Aleksandry Wielgos – reprezentującej biuro poselskie pana Mirosława Maliszewskiego, pana Krzysztofa Ambroziaka – Starosty Powiatu Grójeckiego, pani Jolanty Sitarek– wicestarosty Powiatu Grójeckiego, pani Iwony Pietrzyckiej – przewodniczącej Rady Rodziców i pani Marioli Lenarczyk – wiceprzewodniczącej Rady Rodziców.
Nad właściwym przebiegiem Turnieju czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z CKZiU: pani Magdalena Kmidowska-Giszka i pan Karol Olszówka. Śledzenie rezultatów gry umożliwiała elektroniczna tablica wyników, ufundowana przez absolwentów naszej szkoły – państwa Iwonę i Artura Pietrzyckich, właścicieli firmy Twój Owoc Sp. z o.o. w Wichradzu.
Jak zatem widać każdy szczegół organizacji VIII Memoriału Stanisława Roga w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi służył w pełni realizacji idei tego turnieju – promocji sportu i zdrowego stylu życia, a także uhonorowaniu wybitnego nauczyciela, wychowawcy i działacza społecznego. >>> Zobacz więcej zdjęć <<<

Spotkanie z absolwentem – panem Mirosławem Maliszewskim

Program obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi obfituje w szereg działań upamiętniających minione lata i ludzi związanych z tym miejscem. Z rozrzewnieniem wspominamy wybitnych nauczycieli naszej szkoły i znanych dziś w Polsce jej absolwentów. Jednym z nich jest pan Mirosław Maliszewski – absolwent 5-letniego Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi z 1988 roku. Po studiach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w 1994 roku pan Maliszewski zajął się prowadzeniem gospodarstwa sadowniczego, a w 2002 roku objął funkcję prezesa Związku Sadowników RP. W latach 2002–2004 był przewodniczącym rady powiatu grójeckiego, następnie do 2005 roku pełnił funkcję starosty. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został wybrany na posła V kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był również posłem na Sejm VI, VII, VIII, IX kadencji. Obecnie, w Sejmie X kadencji, został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej…

W czwartek, 7 marca 2024 roku, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik, spotkali się z panem posłem Maliszewskim podczas wycieczki do Sejmu RP. W trakcie krótkiego spotkania zadali mu kilka pytań. Pan Maliszewski ze wzruszeniem wspominał lata spędzone w Nowej Wsi jako „najlepszy czas młodości”. Podkreślał, że niezmiennie czuje wielki sentyment do tego miejsca i chętnie odwiedza szkołę, w której poznał swoją żonę – wtedy koleżankę z klasy. Pan poseł ubolewał, że z racji swoich obowiązków nie ma zbyt wiele czasu dla rodziny: „Można powiedzieć że mój tydzień pracy się zaczyna w poniedziałek rano, ok. godziny piątej – szóstej. Podejmuję decyzje dotyczące mojego gospodarstwa, później ruszam do Warszawy. W tym tygodniu mam zaplanowane zadania zawodowe do niedzieli, do późnego wieczora. Tak wygląda niestety moja praca i to też nie jest tak, że ona jest wykonywana od 7:30 do 15:30. Dzisiaj (tj. 7.03.2024) o 15:00 mam jedno wystąpienie w sejmie, o 17:30 następne, ponadto spotkania różnych komisji, podkomisji, zespołów roboczych i na koniec, bodajże o 20:00 są przewidziane głosowania, które pewnie potrwają do 21:00, ale nieraz na przykład przedłużają się do 22:00, nawet do 23:00. Nie zawsze, ale zdarzają się takie przypadki.”
Pan poseł poproszony o przesłanie na dorosłe życie, inspirujące uczniów klasy maturalnej kształcących się w zawodzie technik ogrodnik, powiedział m.in.: „Przede wszystkim chciałem wam pogratulować, że wybraliście tak trudny zawód. Trudny, ale przynoszący naprawdę dużo satysfakcji. To jest wielkie wyzwanie uprawiać ten zawód w dzisiejszych czasach. Życzę wam, żebyście kontynuowali naukę, nawet jeśli nie będą to studia wyższe. Rynek produktów rolnych i warunki mu towarzyszące tak mocno i szybko się zmieniają, że trzeba się ciągle uczyć, żeby się do niego dostosować, wygrywać konkurencję z innymi. Życzę wam również, żebyście byli w życiu aktywni, żebyście nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na pracy zawodowej, ale interesowali się wszystkim, co jest dookoła was. Życzę wam, abyście wykonując ten trudny zawód nieustannie się rozwijali, poznawali świat, zdobywali wiedzę. Życie to swoisty wyścig. Niestety, są maruderzy, którzy w tym wyścigu zostają w tyle, ale są i tacy, którzy ten wyścig prowadzą. Życzę wam, żebyście byli zawsze w czołówce tego wyścigu, który się nazywa życiem. A jeśli będziecie chcieli działać publicznie, tak jak ja się kiedyś zdecydowałem, pamiętajcie, że w pracy publicznej momenty satysfakcji łączą się z momentami zwątpienia.”
Pan poseł poproszony o wspomnienia z lat szkolnych, żartował: „Przychodzi mi parę rzeczy do głowy, ale trochę nie wypada się do nich przyznawać. Mówię wam dziś o poważnych rzeczach, bo miejsce do tego zobowiązuje, natomiast wiem, że szkoła to czas młodości, psot i żartów. Młodość ma tę zaletę, że jeszcze nie podchodzi się do przyszłości tak poważnie, jest to taki okres beztroski. Dlatego się dobrze wspomina ten czas. Dzisiaj opowiadałem znajomym parlamentarzystom anegdoty o mojej studniówce, ale wam nie będę tego mówił, bo nie wypada. Wiele jest wspomnień związanych z dojazdem do szkoły czy z przechodzeniem przez płot, noszeniem albo nienoszeniem tarczy szkolnej. Wy też będziecie mieli takie wspomnienia, gwarantuję wam. Nawet jak w to teraz nie wierzycie, to na pewno kiedyś będziecie przywoływać różne wydarzenia ze swojej szkolnej codzienności z rozbawieniem, ale i rozczuleniem.”
Liczne obowiązki zawodowe nie pozwoliły panu Maliszewskiemu spędzić z naszymi uczniami więcej czasu, ale ten, który nam poświęcił, możemy ocenić jako niezwykle wartościowy. Sympatyczny uśmiech, towarzyszący panu posłowi, sprawił, że atmosfera spotkania we Wszechnicy Sejmowej była serdeczna. Fakt, że pan Mirosław Maliszewski jest absolwentem naszej szkoły i mile ją wspomina, napawa nas dumą. Śmiało można stwierdzić, że lata spędzone w Nowej Wsi częściowo go ukształtowały, tworząc człowieka o nienagannej prezencji, wielkiej kulturze osobistej i ogromnym zaangażowaniu w życie społeczne. >>> Zobacz zdjęcia <<<

,,Pokolenie zmiany – edukacja kompetencji przyszłości” – konferencja naukowa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi to szkoła, która z sukcesem łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do edukacji. Bogata oferta kierunków kształcenia, odpowiadająca potrzebom lokalnego rynku pracy, współpraca z uczelniami wyższymi, lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz przedsiębiorstwami, stanowiąca element nowoczesnego nurtu kształcenia dualnego, uczestnictwo w licznych projektach i programach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, korzystanie z rożnych stypendiów – to znaczące dowody naszego aktualnego podejścia do kształcenia młodzieży. Czytaj więcej…

Jednym z naszych priorytetów jest aktywizacja uczniów i poprawa procesu dydaktycznego. Miała przysłużyć się temu konferencja naukowa ,,Pokolenie zmiany – edukacja kompetencji przyszłości”, zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły w dniu 11 kwietnia 2024 roku. Celem spotkania było przede wszystkim poznanie innowacyjnych sposobów i technik pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT, dzięki którym szkoły będą lepiej przygotowane do współczesnych wyzwań świata realnego i wirtualnego, a także zwrócenie uwagi na możliwości zmian w podejściu do edukacji, wzmacniających efekty pracy nauczycieli. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Grójecki, patronatem medialnym wydarzenie wsparły lokalne gazety: „Kurier Warecki” i „Jabłonka”.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się prelekcja dla uczniów. O godz. 14:00 pani Anna Dacka – dyrektor CKZiU – powitała dyrektorów i nauczycieli szkół powiatu grójeckiego, przybyłych na  drugą część konferencji. W gronie gości znalazły się min.: pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego. Wszyscy zgromadzeni z uwagą wysłuchali wypowiedzi prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr. hab. Jacka Pyżalskiego.
Profesor Jacek Pyżalski jest uczestnikiem i koordynatorem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kondycji psychicznej nauczycieli. To również autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. W części przeznaczonej dla uczniów prof. Pyżalski zwrócił młodzieży uwagę na rozwiązania dotyczące samokształcenia się, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (m.in. ChatGPT). Podczas konferencji dla dyrektorów i nauczycieli przekazał słuchaczom oparte na wiedzy praktyczne rozwiązania, służące doskonaleniu kompetencji przyszłości (tzw. kompetencji miękkich). Przedstawiane przez prof. Pyżalskiego metody współpracy z uczniem oraz zespołem klasowym są nowoczesne i bardzo praktyczne. Z pewnością pozwolą one uczestnikom konferencji inaczej spojrzeć na wyzwania współczesnego świata.
„Chcemy robić mądrą edukację” – słowa prof. Jacka Pyżalskiego nabierają nowego i ważnego znaczenia w kontekście okoliczności, w których wybrzmiały w naszej szkole. Jubileusz 50-lecia jej istnienia jest okazją do refleksji nad dotychczasowym modelem kształcenia i okolicznością sprzyjającą wytyczeniu nowych dróg nauczania i wychowywania na kolejne lata pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. >>>Zobacz zdjęcia ze spotkania<<<

Sportowy wtorek z mistrzynią paraolimpijską i absolwentką szkoły w Nowej Wsi.

W roku Jubileuszu 50-lecia szkoły w Nowej Wsi szczególną radość sprawiają nam spotkania z absolwentami. W gronie osób, które spędziły młodość w murach naszej szkoły, odnajdujemy polityków, działaczy społecznych, księży, utytułowanych sportowców. Czytaj więcej…

Wśród nich na uwagę zasługuje Justyna Kozdryk – polska sztangistka, medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Zdiagnozowano u niej achondroplazję, ale choroba nie ograniczyła jej aktywności. Swoją sportową karierę rozpoczęła w 1999 roku. Wtedy to, po raz pierwszy, za namową swojej starszej siostry, trafiła do profesjonalnej siłowni klubu sportowego. Tam też jej nieprzeciętną siłę zauważył trener Mirosław Malec. Pierwszy sukces międzynarodowy osiągnęła w 2005 podczas mistrzostw Europy w Kawali (Grecja), gdzie zdobyła srebrny medal. Rok później zdobyła pierwszy srebrny medal na mistrzostwach świata w Pusan (Korea Południowa), osiągając wynik 85 kilogramów i tracąc do zwyciężczyni 7,5 kilograma. W 2008 roku na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie również zajęła drugie miejsce. W kolejnych latach wywalczyła m.in. dwa tytuły mistrzyni Europy. W 2021 roku po raz drugi w karierze została medalistką igrzysk paraolimpijskich, zdobywając w Tokio brązowy medal. W 2008 roku odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi (2008).
Justyna Kozdryk pracuje jako pracownik cywilny Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Mimo licznych obowiazków znalazła czas, by wziąć udział w Jubileuszowych Mistrzostwach Szkoły w wyciskaniu sztangi leżąc, 16 kwietnia 2024 roku. Towarzyszył jej siostrzeniec – Bartłomiej Tuszyński, który, zmotywowany przykładem wybitnej ciotki, zdobywa kolejne tytuły w trójboju siłowym. Na swoim koncie ma już najwyższe lokaty w kraju i za granicą. Pani Justyna i pan Bartłomiej opowiedzieli młodzieży o cieniach i blaskach swojej sportowej kariery, związanych z nią licznych podróżach i zaskakujących przygodach, które przeżyli podczas różnych zawodów. Pani Justyna wspominała także lata spędzone w naszej szkole, podkreślając, że zawsze są to tylko i wyłącznie miłe obrazy przeszłości.
W zmaganiach sportowych w wyciskaniu sztangi leżąc udział wzięli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. W grupie początkujących pierwsze miejsce zajął Szymon Radziejewski, drugie – Jakub Rotuski, trzecie – Filip Kowalczyk. Najlepszy w grupie średnio zaawansowanych okazał się Krystian Wdowczyk, kolejne miejsca zajęli: Adrian Gozdera i Adam Gorzkowski. Trzecią grupę stanowili zawodnicy, pozostający pod profesjonalną opieką trenara Bartłomieja Tuszyńskiego. W gronie tym bezkonkurencyjny okazał się Filip Wilewski, pozostawiając w tyle Kacpra Jakubczyka i Jana Jurasa.
Zawody, zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego – panią Magdalenę Kmidowską-Giszkę oraz pana Karola Olszówkę – były okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów w tej dziedzinie sportu. Nasi goście – Justyna Kozdryk i Bartłomiej Tuszyński – udzielili zawodnikom praktycznych wskazówek, by popularne ćwiczenie, angażujące mięśnie klatki piersiowej, mięśnie trójgłowe ramion (tricepsy) i przednie aktony mięśni naramiennych, było wykonywane prawidłowo i bezpiecznie.
Sportowy wtorek dostarczył wszystkim niezapomnianych emocji. Miło nam, że dla pani Justyny był okazją do odświeżenia wspomnień o szkolnych latach. >>>Zobacz zdjęcia<<<

Scroll to Top
Skip to content