Podziękowanie 
Dziś Szkoła w Nowej Wsi przeżywa niezwykły dzień – Jubileusz 50-lecia istnienia, który jest okazją do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Znany polski dramaturg, poeta i malarz, Stanisław Wyspiański, powiedział: „Każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”.

Aby jasno patrzeć w przyszłość, należy spojrzeć wstecz i wydobyć z przeszłości to, co najcenniejsze. Tylko w ten sposób będzie możliwe sformułowanie refleksji nad pracą własną i wszystkich tych, którzy przez lata kreowali wizerunek tej placówki. Obchody jubileuszu pozwalają nam spójnie łączyć tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Niezależnie jednak od okoliczności, nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy tylko instytucją, ale zawsze zżytą społecznością, tworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi, czyli wszystkich tych, którzy oddali jej swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym kilkunastolatkowie u progu dorosłości nie zadawali sobie pytania „czy?”, ale „jak?” dążyć do doskonałości. Przyjaciółmi technikum w Nowej Wsi zawsze były osoby światłe, kreatywne, pełne inwencji, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby młodzieży. Długa jest lista tych, którzy trwale zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia, który najlepiej oddadzą słowa Juliana Tuwima „Szkoło! Szkoło! Gdy Cię wspominam, Tęsknota w serce się wgryza, Oczy mam pełne łez!”
Dzisiejszy dzień jubileuszu przywodzi nam na myśl bogatą przeszłość tej placówki, już bardzo odległą, bo sięgającą lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Kiedy władze powiatu grójeckiego podjęły starania o powołanie szkoły ponadpodstawowej, przygotowującej młodzież do zawodu rolnika ogrodnika o specjalności sadowniczej, znaczącą rolę w procesie edukowania nowoczesnych lokalnych sadowników odgrywał kierowany przez Eligiusza Andrzeja Gajewskiego Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Nowej Wsi – terenowy oddział Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. To właśnie Eligiuszowi Gajewskiemu zawdzięczamy przekazanie terenu pod budowę szkoły. Hart ducha i ciężka praca pierwszego grona pedagogicznego zaowocowały pokonaniem początkowych trudności organizacyjnych. Przez kolejne 50 lat szkoła zmieniała się, stare meble i tradycyjne pomoce dydaktyczne zastąpione zostały komputerami, tablicami interaktywnymi, dziennikiem elektronicznym i innymi nowinkami technicznymi w funkcjonalnie wyposażonych salach lekcyjnych czy na szkolnym boisku. Dążąc do doskonałości w działaniu, konsekwentnie przestrzegamy jednej zasady – najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Motywujemy uczniów do pracy, stawiania czoła różnym wyzwaniom, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty podejmowanych decyzji. Stwarzamy naszym wychowankom możliwość zaprezentowania talentów i rozwijania zainteresowań, a także sprawdzenia się w różnorodnych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Sukcesy uczniów dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość. Naszą misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie charakterów naszych uczniów i wpajanie im właściwego systemu wartości. W tym celu realizujemy liczne programy edukacyjne, które promują empatię, szacunek, odpowiedzialność społeczną i świadomość ekologiczną. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi obywatelami państwa, świadomymi swych praw i obowiązków wobec ojczyzny, gotowymi wpływać na pozytywną zmianę w społeczeństwie. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do moich uczniów z przesłaniem: pamiętajcie, że: „Cała mądrość ludzka zasadza się na tym, czego człowiek nauczył się w szkole, ale przekonujemy się o tym dopiero później”.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Jak mówi Tadeusz Kotarbiński: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. Dlatego z ogromną uwagą staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły oraz korzystać z mądrości ludzi, którzy przez minione pół wieku je tworzyli. Pozostaje nam mieć cichą nadzieję, że przy okazji następnych szacownych jubileuszy kolejne pokolenia będą wspominać także nasz wkład pracy w działanie tej placówki, która obecnie jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale też częścią naszego życia.

Jubileusz 50-lecia szkoły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi

Zapewniamy to, co najlepsze
już od 50 lat

Jesteśmy po to, aby rozwijać umiejętności i talenty uczniów i słuchaczy, wyposażać ich w wiedzę, przygotować do egzaminów zewnętrznych, konkursów, olimpiad, wdrażać do samodoskonalenia.

Dlaczego my

Jesteśmy po to, aby stwarzać uczniom i słuchaczom możliwości dalszego rozwoju.

PO CO JESTEŚMY?

Adresatami oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi są uczniowie, słuchacze, ich rodzice lub opiekunowie prawni. Jesteśmy po to, aby stwarzać uczniom i słuchaczom możliwości dalszego rozwoju.

JACY JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Jesteśmy szkołą dynamiczną i nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. Zapewniamy bezpieczeństwo uczniom i słuchaczom.

JACY JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Tworzymy dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom i słuchaczom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowość, doskonalić umiejętności kluczowe i społeczne.

JACY JESTEŚMY I CO ROBIMY?


Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów i słuchaczy poprzez przygotowywanie i wdrażanie ciekawych ofert zajęć, w tym programów międzynarodowej wymiany.

347

uczniów rozpoczęło naukę w roku
szkolnym 1973/74

57

pierwszych maturzystów

4826

absolwentów opuściło nasze mury

50

lat już minęło

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Adres

Nowa Wieś 70A
05-660 Warka

E-mail

szkola@ckziu.edu.pl

Telefon

+48 667 20 12​

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twój e-mail
Scroll to Top
Skip to content